Dec 15, 2011

Khaash...Khaash tu idar hoti 
mast hota mausam, 
baiman hota sara jahan...